Pachinko CR Daiku no Gen-San GB

Pachinko CR Daiku no Gen-San GB JPN (No code appears)